Zmätkové hlásenie

Zmätkové hlásenie – Zberné karty chýb

Na zaznamenanie zmätkovitosti, technologických strát alebo monitorovanie priebehu atributívnych znakov výrobkov v rámci celej firmy je určený modul „Zmätkové hlásenie – Zberné karty chýb“. Tento modul je navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchší a zadávanie dát nezaberalo veľa času. Väčšina údajov je preberaná z dopredu pripravených číselníkov. Zaznamenané chyby sú identifikované podľa obdobia vzniku, zmeny, obsluhy, miesta vzniku (zistenia) chyby, pracoviska, strediska, výrobku, skupiny výrobku a číslom zákazky. Podľa všetkých vyššie uvedených identifikačných znakov je možné vykonávať výbery dát a analyzovať ich pomocou Paretovho diagramu alebo sledovať časový priebeh zmätkovitostí pre vami definované oblasti. Tento modul môže byť integrovaný spoločne s modulom „Štatistická regulácia procesov – SPC Stanica“ alebo môže byť samostatne.

Súhrn hlavných funkcií modulu:

    

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt