Riadenie technických noriem, predpisov

Riadenie technických noriem, predpisov a výkresov

Tento program je určený najmä na racionalizáciu práce v útvaroch technickej normalizácie, v knižniciach a technických útvaroch. Nič však nebráni tomu, aby sa používal v iných útvaroch (obchodné služby, marketing), ktoré potrebujú rýchle a presné informácie o platných technických normách. Všetkým používateľom slúži na vytvorenie evidencie technických noriem tuzemských (aj podnikových), ale aj európskych, iných medzinárodných a zahraničných. Umožňuje efektívne vyhľadanie normy či noriem z oblasti, o ktorú má používateľ záujem. Súčasne poskytne súhrnné informácie o vyhľadanej norme a v prípade potreby si používateľ programu môže k záznamu konkrétnej normy uložiť jej plný text, ľubovoľné obrázky, grafy, schémy, výkresy v ľubovoľnom formáte. Súčasťou programu sú aj základné knihovnícke práce (evidencia výpožičiek a stálych používateľov) vrátane vyhľadávania požičaných noriem alebo trvale pridelených z rôznych hľadísk. Program obsahuje databázy noriem, ktoré obsahujú aktuálne aj zrušené normy. Ďalej tieto databázy nadväzujú na evidenciu stálych používateľov, evidenciu výpožičiek a databázu osôb. Všetky dáta sú vzájomne prepojené a je možné sa medzi jednotlivými súbormi dát ľubovoľne prepínať. Je tu podpora tvorby, riadenia a tlače požiadaviek na objednanie noriem.

Pre normy ČSN je k dispozícii úplný zoznam noriem, pre ktorý je zaistená pravidelná aktualizácia podľa vestníka ČSNI. Týmto získate dokonalý prehľad o platných normách ČSN, o ich zmenách, zrušení alebo nahradení inými normami.

Ďalej tu nájdete prostriedky na riadenie technických predpisov a výkresov. Okrem vlastnej evidencie sú k dispozícii funkcie na riadenie ich distribúcie, výpožičiek a možnosť vloženia kompletnej výkresovej aj inej technickej dokumentácie k požadovaným záznamom, čo umožňuje využiť túto aplikáciu na elektronickú distribúciu výkresov, technických predpisov aj technických noriem.

Čo je nové v tejto verzii:

  

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt