Vstupná kontrola

Modul Vstupná kontrola, Modul Uvoľnenie výrobnej linky (Uvoľnenie 1.kusu), modul Výstupná kontrola, modul Skúšobne a laboratóriá

Tieto moduly sú určené na monitorovanie a prebierky vstupného materiálu, polotovarov a finálnych výrobkov. Na uvoľňovanie dávok môžete využiť AQL prebierky na kontrolu dávok v sérii s prechodovými pravidlami a LQ prebierky izolovaných dávok bez prechodových pravidiel.

V rámci týchto modulov sú zahrnuté nasledujúce funkcie:

Tvorba kontrolných inštrukcií

Slúži na definíciu kontrolných inštrukcií pre prebierku materiálu, polotovarov a hotových výrobkov. V rámci kontrolných inštrukcií definujete požadovaný rozmer vrátane tolerancií, veľkosť výberu, častosť skúšok, medze zásahu, predpísaný merač a ďalšie.

Plánovanie kontroly dodávok (dávok)

V prípade definovania periodických skúšok systém automaticky kontroluje platnosť vykonaných meraní a vykonáva predpis skúšok, ktoré je nutné merať pre daný výrobok v danom čase. Na kontrolu dávok v sérii (AQL prebierky) môžete využiť funkciu stanovenia veľkosti výberu na veľkosti kontrolovanej dávky a pravidiel pre normálnu, zmiernenú alebo sprísnenú kontrolu.

Záznam a vyhodnotenie meraní

Pri zaznamenaní merania je hodnota ihneď vyhodnotená voči tolerančným medziam. Na základe výsledku merania máte možnosť tlače protokolu pre uvoľnenie/neuvoľnenie výroby alebo skúšobného protokolu.

Analýza zaznamenaných údajov

Pre detailnú analýzu meraných parametrov sú k dispozícii štatistické nástroje umožňujúce analyzovať zaznamenané údaje pre určité obdobie, výrobok, skupinu výrobkov alebo iné súbory údajov podľa vašej definície. Požadované hodnoty je možné zobraziť pomocou X−karty.

Analýza nezhodných dodávok

Na analýzu parametrov najviac podieľajúcich sa na nezhodných dávkach je k dispozícii Paretova analýza.

Q-LanYs - Software Vstupní a Výstupní kontrola, Zkušebny   Q-LanYs - Software Vstupní a Výstupní kontrola, Zkušebny

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Pro některé cookies je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout vše“. Můžete si také vybrat, které cookies nám dovolíte ukládat pomocí tlačítka „Upravit nastavení“. Samozřejmě můžete také „Odmítnout vše“, pak ale nelze zaručit, že naše stránky budou správně fungovat.

Nastavení cookies

Více informací získáte na stránce o souborech cookies. Své preference ohledně nastavení cookies vyjádříte kliknutím na přepínač (přepínač v poloze vpravo vyjadřuje souhlas).


Nezbytné cookies (vždy povoleno)
Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek a nelze bez nich realizovat požadovanou funkcionalitu (např. správné zobrazení stránky, session id, nastavení souhlasů, nastavení cookies atd.).
Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek a umožňují nám zejména provádět relevantní úpravy za účelem lepší zákaznické zkušenosti.