Preventívna údržba

Preventívna a prediktívna údržba, plánovanie údržby vrátane riadenia skladu náhradných dielov

Softvér Preventívna a prediktívna údržba je účinný nástroj pre pracovníkov v oblasti údržby a pracovníkov zodpovedných za správu náhradných dielov. V rámci tohto modulu máte k dispozícii nástroje, ktoré vám zaistia dokonalý prehľad o strojoch a ich stavu. Ďalej sú k dispozícii informácie o spotrebe náhradných dielov, o histori opráv a preventívnej údržby vykonaných na danom stroji. Plánovanie údržby a zhotovovanie záznamov z vykonanej údržby má väzbu na plánovanie opráv a riadenie skladu náhradných dielov. Využívaním tohto modulu dosiahnete zvýšenie produktivity a efektivity vo všetkých činnostiach súvisiacich s preventívnou údržbou. Využitím nástrojov prediktívnej údržby potom máte možnosť optimalizovať periódy preventívnej údržby a tým výrazne znížiť úroveň nákladov na preventívnu údržbu.

Pre pracovníkov zodpovedných za riadenie skladu náhradných dielov sú k dispozícii nástroje zaisťujúce dokonalý prehľad o stave náhradných dielov (ND), nástroje na príjem a výdaj ND a nástroje súvisiace s objednávaním ND.

Na monitorovanie účinnosti preventívnej a prediktívnej údržby sú k dispozícii nástroje pre analýzu objemu a nákladovosti opráv, vykonanej preventívnej údržby a analýzy spotreby náhradných dielov. Samozrejme sú tiež k dispozícii výkazy objemu vykonaných činností a nákladov podľa stredísk a strojov. Trendy meraných ukazovateľov prediktívnej údržby sú vyhodnocované podľa časovej osi alebo motohodín.

Základné časti tohto modulu sú:

Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba   Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba
Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba   Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba
Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba   Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt