Podpora systémových procesov

Quality Management Software Q-LanYs

V rámci podpory systémových procesov poskytujeme široké spektrum zameranie jednotlivých modulov, ktoré podporujú efektivitu a zvýšenie celkovej výkonnosti systémov riadenia kvality. Zahrnutý je komplexný systém DMS pre správu podnikovej dokumentácie, systém pre riadenie reklamácií zo strany zákazníka i dodávateľa, udržiavanie metrologického poriadku, riadenie auditov a alebo tiež na podporu vzniku totálne produktívnej údržby (TPM).

Jadrom tejto oblasti je modul pre riadenie Úloh, nezhody a Projektov, kde možno ucelene riadiť jednotlivé úlohy, ktoré vychádzajú z ostatných modulov. Ucelene tak možno riadiť a kontrolovať úlohy či projekty, ktoré vychádzajú z oblastí reklamácií, auditov alebo revízií. Väzby sú tu dané automaticky a užívateľ tak má ihneď komplexný prehľad o plnení jednotlivých prvkov s možnosťami využitia rozličných nástrojov pre efektívnu kontrolu, riadenie a vyhodnocovanie. Pre ucelenú správu dokumentácie je okrem iného možné vkladať v jednotlivých moduloch priamy odkaz na konkrétne dokumenty, ktoré sú riadené v rámci modulu Dokumentácia. Vďaka tejto funkcii je zaistená prehľadná štruktúra s rýchlou dostupnosťou aktuálnych dokumentov.

Q-LanYs Pack 2020 - Podpora systémových procesov

   
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt