Revízie strojov, zariadení a budov

Software pro komplexní řízení a plánování revizí

Modul Revízia strojov, zariadení a budov je určený pre riadenie a plánovanie revíznych činností, záznamu zistených závad, návrhu nápravných opatrení na odstránenie zistených závad a monitorovanie ich plnenia.

Využívaním tohto modulu dosiahnete zvýšenie produktivity a efektivity vo všetkých činnostiach súvisiacich s vykonávaním revízií strojov, zariadení a budov.

Hlavné časti modulu sú:

Q-LanYs - Revize strojů, zařízení a budov.   Q-LanYs - Revize strojů, zařízení a budov.
Q-LanYs - Revize strojů, zařízení a budov.

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt