Plánovanie laboratórnych skúšok

Modul Plánovanie laboratórnych skúšok je určený na plánovanie dlhodobých skúšok, na zaznamenanie ich priebehu a konečného výsledku. Pre každé skúšobné zariadenie sú jednotlivé skúšky zoradené do frontu, kde jednoduchým spôsobom plánujete dátum ich začatia a predpokladaný dátum ich ukončenia. Naplánované skúšky vidíte v prehľadnom zozname alebo taktiež grafickým spôsobom pomocou Ganttovho diagramu, kde môžete termíny jednotlivých skúšok interaktívne upravovať. Použitím tohto programu si nielen významným spôsobom uľahčíte riadenie vášho laboratória alebo skúšobne, ale taktiež pracovníci iných útvarov dostanú rýchlu odpoveď, kedy bude dokončená ich požadovaná skúška.

Na štandardné riadenie skúšobní a laboratórií použite modul „Vstupná a výstupná kontrola, skúšobne a laboratóriá“.

Základné časti tohto modulu sú:


Q-LanYs - Plánování dlouhodobých laboratorních zkoušek

Q-LanYs - Plánování dlouhodobých laboratorních zkoušek

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt