Monitoring výrobného procesu a prostojovosti strojov

Quality Management Software Q-LanYs

V dnešnej dobe je nutné nielen neustále zlepšovať a optimalizovať akosť vyrábaných výrobkov, ale tiež klásť veľký dôraz na zvyšovanie produktivity práce a znižovanie nákladovosti výrobných procesov. Za týmto účelom bol vyvinutý "systém pre monitoring prostojovosti strojov a monitoring výrobného procesu" k identifikovaniu slabých miest v oblasti produktivity práce a činností ovplyvňujte nákladovosť a produktivitu práce výrobných procesov. To znamená ste schopní odhaliť slabiny v oblastiach logistiky materiálu, organizácie práce, technického stavu strojov a tiež v oblasti kvality vyrábaných produktov.

Q-LanYs Pack 2020 Monitoring prostojovosti strojov a výrobných procesov

 
Pre zabezpečenie dostupnosti nášho systému aj pre malé firmy sú k dispozícii variantné riešenie od najjednoduchšej konfigurácie systému až po sofistikovaný systém úmožňijící monitorovanie strojov, sledovanie počtu cyklov, počtu vyrobených výrobkov, výrobné hlásenia, vykonávanie SPC (štatistickú reguláciu výroby), sledovanie podielov plánovaných udalostí ako údržby, prestavby liniek a ďalej možnosť on-line sledovanie kvalitatívnych parametrov výrobkov alebo technologických parametrov.

Podľa nutnosti sme tiež schopní zaistiť bezdátový prenos sledovaných impulzov. Ďalej tento produkt umožňuje zber dát o prebiehajúcej výrobe alebo výrobku priamo z výrobného procesu a tiež vykonávať štatistickou reguláciu parametrov výrobkov (SPC) priamo na pracovisku alebo operácii.


Podľa zložitosti konfigurácie systému monitoringu ho môžeme rozdeliť na konfiguráciu:


Schéma monitorovacieho systémov

Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity

Používané obrazovky a formuláre

Sledovanie priebehu stavu stroja

Grafické sledovanie stavu monitorovaných strojov (výrobných liniek) na základe dát zaznamenaných modulom "Monitor".

Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity    

Analýzy monitorovaných dát

Analýzy zaznamenaných dát pre zisťovanie skutočného stavu a trendov prostojovosti a produktivity strojov podľa rôznych hľadísk (udalostí, pracovísk, pracovníkov, príčin prestojov atď.)

Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity  
Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity

Operátorský panel

Ide o aplikáciu určenú priamo pre operátorov, ktorí prostredníctvom panelových PC umiestnených priamo na pracovisku môžu zaznamenávať dôležité informácie ako:

Q-LanYs  Q-LanYs  
Q-LanYs  Q-LanYs

Nastavenie konfigurácie systému monitoringu

Modul "Monitor" zaisťuje nastavenie monitorovacieho systému, vlastnú komunikáciu so zariadením indikujúce prestoje sledovaného stroja (linky) a zaznamenávanie ich stavu na SQL server.

Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity
 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt