Riadenie nezhodných výrobkov

Tento softvér je určený na riadenie nezhodných výrobkov a polotovarov pozastavených v priebehu výroby. Používaním tohto programu získate dokonalý prehľad a kontrolu nad pozastavenými nezhodnými výrobkami uskladnenými vo vyhradených priestoroch. Pre pozastavené výrobky sú k dispozícii nástroje na definovanie náhradných postupov na ich opravu alebo náhradné použitie. Je umožnené sledovanie priebehu opravy, ak je to používateľom požadované. Na zistenie najčastejšie vyskytujúcich sa problémov sú k dispozícii funkcie na grafické vyhodnotenie Paretových analýz z pohľadu výrobkov, skupín výrobkov a chýb, ktoré sa najviac podieľajú na množstve pozastavených výrobkov. Pre zisťovanie trendov v množstve pozastavených výrobkov je možné grafické zobrazenie časových priebehov analyzovaných ukazovateľov.

Hlavné časti modulu:

Definícia číselníkov

Pre uľahčenie vytvárania údajov v ďalších častiach programu nadefinujete číselníky ako napr. Osoby, sklady, výrobky, katalóg chýb a ďalšie.

Sklady nezhodných výrobkov, príjem a výdaj zo skladu

Zistené nezhodné výrobky sú pozastavené a umiestnené do špec. priestorov (skladov) určených pre nezhodné výrobky. Pozastavené výrobky sú evidované na jednotlivých skladoch. Prostredníctvom tejto časti programu získavate prehľad o pozastavených výrobkoch na skladoch NV (nezhodných výrobkov). Ďalej o stave spracovania náhradných postupov a pripravenosti výrobkov na opravu

Definície náhradných postupov

V tejto časti programu sú k dispozícii nástroje na tvorbu a tlač náhradných postupov a ich zmien.

Sledovanie priebehu plnenia náhradných postupov

Ak je to používateľom požadované, máte možnosť zaznamenávať a sledovať priebeh plnenia náhradných postupov a tým získať dokonalý prehľad o priebehu opráv nezhodných výrobkov.

Analýzy pozastavených výrobkov

Tu sú k dispozícii funkcie pre Paretove analýzy pozastavených výrobkov podľa typov výronov, skupín výrobkov a chýb. Pre sledovanie trendov je možnosť časových priebehov analyzovaných ukazovateľov.

Q-LanYs - Řízení neshodných, pozastavených výrobků   Q-LanYs - Řízení neshodných, pozastavených výrobků   
Q-LanYs - Řízení neshodných, pozastavených výrobků

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Pro některé cookies je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout vše“. Můžete si také vybrat, které cookies nám dovolíte ukládat pomocí tlačítka „Upravit nastavení“. Samozřejmě můžete také „Odmítnout vše“, pak ale nelze zaručit, že naše stránky budou správně fungovat.

Nastavení cookies

Více informací získáte na stránce o souborech cookies. Své preference ohledně nastavení cookies vyjádříte kliknutím na přepínač (přepínač v poloze vpravo vyjadřuje souhlas).


Nezbytné cookies (vždy povoleno)
Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek a nelze bez nich realizovat požadovanou funkcionalitu (např. správné zobrazení stránky, session id, nastavení souhlasů, nastavení cookies atd.).
Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek a umožňují nám zejména provádět relevantní úpravy za účelem lepší zákaznické zkušenosti.