Reklamácie od zákazníkov

Reklamácie od zákazníkov, riadenie reklamácií

Ide o užitočný softvér na zaistenie riadenia zákazníckych reklamácií štýlom workflow. Okrem základnej evidencie reklamácií tu nájdete viacero funkcií pre uchovanie korešpondencie k reklamáciám, vyhodnotenie ukazovateľov, nástroje na analýzu reklamácií za požadované obdobie a základné mesačné prehľady.

Hlavné časti modulu Reklamácie od zákazníkov:

Číselníky

Ide o definovanie informácií využívaných v ostatných častiach programu. V tejto časti je umožnené preddefinovanie zoznamu výrobkov, zoznamu zákazníkov, dodávateľov. Ďalej definovať katalóg chýb a katalóg príčin reklamácií.

Evidencia reklamácií

Ide o zaevidovanie reklamácie a zaznamenanie dôležitých informácií o reklamovanom výrobku. To znamená – kto reklamuje, informácie o dôležitých časových údajoch týkajúce sa riešenia reklamácie, reklamovaných chybách, množstve reklamovaných výrobkov, informácie o nákladoch spojených s reklamáciou atď. Súčasťou karty je taktiež možnosť uchovania všetkej prichádzajúcej aj odchádzajúcej korešpondencie k reklamácii (napr. obrázkov alebo fotiek reklamovaných chýb alebo odoslaného 8D reportu).

Vyhodnotenie ukazovateľov

Na základe údajov uvedených v karte reklamácie a číselníkoch sú k dispozícii funkcie pre vyhodnotenie ukazovateľov vývoja reklamácií. Ide o ukazovatele počet reklamácií, objem reklamácií v €, podiel nákladov týkajúcich sa reklamácií k obratu a taktiež ukazovatele týkajúce sa priemernej lehoty vybavenia reklamácií.

Analýza reklamácií

Z nazhromaždených údajov o reklamáciách je umožnené detailné vyhodnotenie podľa počtu reklamácií alebo nákladov na reklamácie vztiahnuté k výrobkom, zákazníkom alebo výrobkovým skupinám. Ďalej je možnosť zistenia typu chýb alebo príčin, ktoré sa najviac podieľajú na reklamáciách.

Mesačná správa

Z dôvodu potreby reportovania o stave a vývoji reklamácií je k dispozícii výstupní zostava informujúca o došlých reklamáciách v danom mesiaci, o uznaných reklamáciách, o neuznaných reklamáciách od počiatku roku a o počte ešte neuzatvorených reklamácií.
Pre podporu visual managementu máte k dispozícii grafický mesačný report o stave reklamácií.

 

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt