Reklamácie od zákazníkov

Reklamácie od zákazníkov, riadenie reklamácií

Ide o užitočný softvér na zaistenie riadenia zákazníckych reklamácií štýlom workflow. Okrem základnej evidencie reklamácií tu nájdete viacero funkcií pre uchovanie korešpondencie k reklamáciám, vyhodnotenie ukazovateľov, nástroje na analýzu reklamácií za požadované obdobie a základné mesačné prehľady.

Hlavné časti modulu Reklamácie od zákazníkov:

Číselníky

Ide o definovanie informácií využívaných v ostatných častiach programu. V tejto časti je umožnené preddefinovanie zoznamu výrobkov, zoznamu zákazníkov, dodávateľov. Ďalej definovať katalóg chýb a katalóg príčin reklamácií.

Evidencia reklamácií

Ide o zaevidovanie reklamácie a zaznamenanie dôležitých informácií o reklamovanom výrobku. To znamená – kto reklamuje, informácie o dôležitých časových údajoch týkajúce sa riešenia reklamácie, reklamovaných chybách, množstve reklamovaných výrobkov, informácie o nákladoch spojených s reklamáciou atď. Súčasťou karty je taktiež možnosť uchovania všetkej prichádzajúcej aj odchádzajúcej korešpondencie k reklamácii (napr. obrázkov alebo fotiek reklamovaných chýb alebo odoslaného 8D reportu).

Vyhodnotenie ukazovateľov

Na základe údajov uvedených v karte reklamácie a číselníkoch sú k dispozícii funkcie pre vyhodnotenie ukazovateľov vývoja reklamácií. Ide o ukazovatele počet reklamácií, objem reklamácií v €, podiel nákladov týkajúcich sa reklamácií k obratu a taktiež ukazovatele týkajúce sa priemernej lehoty vybavenia reklamácií.

Analýza reklamácií

Z nazhromaždených údajov o reklamáciách je umožnené detailné vyhodnotenie podľa počtu reklamácií alebo nákladov na reklamácie vztiahnuté k výrobkom, zákazníkom alebo výrobkovým skupinám. Ďalej je možnosť zistenia typu chýb alebo príčin, ktoré sa najviac podieľajú na reklamáciách.

Mesačná správa

Z dôvodu potreby reportovania o stave a vývoji reklamácií je k dispozícii výstupní zostava informujúca o došlých reklamáciách v danom mesiaci, o uznaných reklamáciách, o neuznaných reklamáciách od počiatku roku a o počte ešte neuzatvorených reklamácií.
Pre podporu visual managementu máte k dispozícii grafický mesačný report o stave reklamácií.

 

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Pro některé cookies je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout vše“. Můžete si také vybrat, které cookies nám dovolíte ukládat pomocí tlačítka „Upravit nastavení“. Samozřejmě můžete také „Odmítnout vše“, pak ale nelze zaručit, že naše stránky budou správně fungovat.

Nastavení cookies

Více informací získáte na stránce o souborech cookies. Své preference ohledně nastavení cookies vyjádříte kliknutím na přepínač (přepínač v poloze vpravo vyjadřuje souhlas).


Nezbytné cookies (vždy povoleno)
Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek a nelze bez nich realizovat požadovanou funkcionalitu (např. správné zobrazení stránky, session id, nastavení souhlasů, nastavení cookies atd.).
Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek a umožňují nám zejména provádět relevantní úpravy za účelem lepší zákaznické zkušenosti.