Výrobkové audity

Proces výrobkový audit overuje nezávisle od uvoľňovania vyrobenej produkcie, či výrobok spĺňa požiadavky dané technickými špecifikáciami (zákazníkom), legislatívou a autorizovanými/akreditovanými osobami. Ide o proces, ktorý musí byť zahrnutý do celého systému riadenia akosti vyrábanej produkcie a musí byť v súlade s ostatnými kontrolnými procesmi, aby sa zaistil optimálny a produktívny systém kontroly akosti výrobkov.

 

Pre zaistenie procesu výrobkových auditov je spracovaný modul „Výrobkové audity“ spĺňajúci vyššie uvedené požiadavky. V rámci tohto modulu sú k dispozícii nástroje na vytvorenie kontrolných plánov výrobkových auditov, stanovenie periódy vykonávania auditov, plánovanie auditov, zaznamenanie výsledkov auditu, vyhodnotenie a tlač protokolu výrobkového auditu.

Hlavné funkcie modulu:

Q-LanYs - Software pro výrobkový audit jakosti  

 
 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt