Hodnotenie dodávateľov

Softvér „Hodnotenie dodávateľov“ je určený pre oddelenia nákupu a pracovníkov zaoberajúcich sa zlepšovaním dodávateľov. Tento modul ponúka viacero nástrojov na zaistenie dôležitých informácií o dodávateľoch. Pre riadenie úloh a opatrení vyplývajúcich z hodnotenia dodávateľov sú k dispozícii nástroje zaisťujúce evidenciu a dokonalý prehľad o prijatých opatreniach a priebehu ich plnenia.

Hodnotenie dodávateľov sa vykonáva základe ukazovateľov:

Hlavné časti modulu „Hodnotenie dodávateľov“

Číselníky

Tu definujete ukazovatele pre hodnotenie dodávateľov a ďalšie údaje pre uľahčenie vytvárania záznamu o dodávateľoch a ich hodnotení.

Dodávatelia

Evidencia dodávateľov, riadenie korešpondencie s dodávateľmi a zaznamenanie dôležitých informácií o dodávateľoch.

Hodnotenie dodávateľov

Súhrn nástrojov na hodnotenie dodávateľov.

Úlohy/Opatrenia

Pre riadenie úloh a opatrení vyplývajúcich z hodnotenia dodávateľov a styku s dodávateľmi sú k dispozícii nástroje zaisťujúce dokonalý prehľad o prijatých úlohách, o priebehu ich plnenia, kontroly splatných úloh atď.

Q-LanYs - Software pro Hodnocení dodavatelů 
Q-LanYs - Software pro Hodnocení dodavatelů

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt