Reklamácie dodávateľom

Reklamácia dodávateľom, riadenie reklamácií

Ide o užitočný softvér na zaistenie riadenia reklamovaných dodávok. Okrem základnej evidencie reklamácií tu nájdete viacero funkcií pre uchovanie korešpondencie k reklamáciám, vyhodnotenie ukazovateľov, nástroje na analýzu reklamácií za požadované obdobie a základné mesačné prehľady.

Hlavné časti modulu reklamácie dodávateľom:

Číselníky

Ide o definovanie informácií využívaných v ostatných častiach modulu. V tejto časti je umožnené preddefinovanie zoznamu materiálov, dodávateľov a katalógu chýb.

Evidencia reklamácií

Ide o zaevidovanie reklamácie a zaznamenanie dôležitých informácií o reklamovanom materiáli, o dodávateľovi, o dôležitých časových údajoch týkajúcich sa riešenia reklamácie, reklamovaných chybách, množstve reklamovaných výrobkov, informácie o nákladoch spojených s reklamáciou atď. Súčasťou karty reklamácie je taktiež možnosť uchovania všetkej prichádzajúcej aj odchádzajúcej korešpondencie k reklamácii (napr. obrázkov alebo fotiek reklamovaných chýb alebo prijatého 8D reportu).

Vyhodnotenie ukazovateľov

Na základe údajov uvedených v karte reklamácie a číselníkoch je k dispozícii vyhodnotenie ukazovateľov vývoja reklamácií. Ide o ukazovatele počet reklamácií a objem reklamácií v €.

Analýza reklamácií

Z nazhromaždených údajov o reklamáciách je umožnené detailné vyhodnotenie podľa počtu reklamácií alebo nákladov vztiahnuté k výrobkom, zákazníkom alebo výrobkovým skupinám. Ďalej je umožnené vyhodnotenie typu chýb alebo príčin, ktoré sa najviac podieľajú na reklamáciách.

Mesačná správa

Z dôvodu potreby reportovania o stave a vývoji reklamácií je k dispozícii výstupná zostava informujúca o odoslaných reklamáciách v danom mesiaci, o uznaných reklamáciách od začiatku roku, o neuznaných reklamáciách od začiatku roku a o počte otvorených reklamácií.

Q-LanYs - Software Řízení a evidence reklamací dodavatelům   Q-LanYs - Software Řízení a evidence reklamací dodavatelům

 
 

Zaujali Vás naše služby? Máte záujem o bližšie informácie o našich produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezáväzný dopyt