Systémové a procesní audity

Audit systému řízení jakosti - desktop aplikace / mobilní aplikace

Software pro Audit managementu jakosti je určen pro řízení interních i externích systémových nebo procesních auditů systému jakosti. Součástí modulu je také mobilní aplikace pro podporu provádění auditů.

Hlavní funkce tohoto modulu jsou:

Definice auditních jednotek

Modul auditing je přizpůsoben pro řízení auditů pro více auditních jednotek (např. různé výrobní závody, dodavatele, výrobní divize, atd.) u kterých je nutné rozlišovat rozdílné požadavky na řízení jakosti, a tím také zajistit hodnocení systému řízení jakosti v rámci jednotlivých jednotek (účtů). Tato možnost je velice užitečná provádíte-li audity ve více výrobních divizích, ve více výrobních závodech nebo provádíte externí audity jako službu a každý váš klient má rozdílné požadavky na systém řízení jakosti.

Definice číselníků

Zde definujete důležité informace, které jsou využívány v ostatních částech modulu. Jedná se o definování týmu auditorů a udržování záznamů o jejich kvalifikaci a školení, dále definice útvarů, procesů a jejich vazby na požadavky týkající se systém řízení jakosti.

Katalogy otázek

Pro definování požadavků na SŘJ slouží hlavní katalog otázek. Pro jednotlivé auditní jednotky (účty), na které jsou kladeny odlišné požadavky, je možné vytvořit také katalogy otázek právě pro danou auditní jednotku. Hlavní katalog otázek i katalogy pro jednotlivé auditní jednotky lze připravit ve dvojjazyčné formě.

Tvorba plánu interních auditů

Pro zajištění plánování auditů zde naleznete prostředky pro tvorbu ročního plánu auditů. Na základě údajů definovaných v číselnících je možno využít funkcí automatického generování ročního plánu a automatické přiřazení prvků norem nebo útvarů pro auditovanou oblast.

Příprava na audit

V této části naleznete prostředky pro tvorbu programu auditu, prostředky pro generování a přípravu auditních otázek. Otázky lze tisknout ve formě pro auditora nebo pro auditovaného.
Pro provádění externích auditů máte možnost vytvoření lokální instalace na notebook a potom provádět vyhodnocení auditu přímo u dodavatele.

Vyhodnocení auditu

V této části jsou nástroje pro vyhodnocení vykonaných auditů. Zaznamenání zjištěných odchylek. Bodové vyhodnocení otázek a vyhodnocení úspěšnosti auditu dle prvků norem. Zde je také prováděno zaznamenání definovaných nápravných opatření. Pro vytvoření celkové zprávy z auditu je připravena řada tiskový sestav jako souhrnná zprána z auditu, zjištěné neshody, definovaná nápravná opatření, vyhodnocené otázky auditu.

Kontrola plnění nápravných opatření

Pro zajištění řádného zlepšování systému řízení jakosti je nutné provádět kontrolu plnění nápravných opatření. K tomu slouží funkce "Kontrola opatření", která vám umožní výpis splatných opatření k danému termínu a zaznamenání stavu plnění nápravných opatření. Výběr opatření ke kontrole lze provádět podle vámi zadaných výběrových podmínek. jako například datum splatnosti, útvar, odpovědný, čísla otázky atd.

Roční souhrnné vyhodnocení

Jedním z požadavku norem je provádění přezkoumání systému řízení jakosti. Jedním ze vstupů pro toto přezkoumání musí být zpráva z vykonaných interních auditů. Pro tento účel zde naleznete funkce pro souhrnné vyhodnocení auditů a výpis zjištěných neshod dle jednotlivých prvků.

Mobilní aplikace

Součástí modulu pro systémové a procesní audity je také mobilní aplikace, která umožňuje efektivní záznam auditu přímo do mobilního telefonu / tabletu. Po ukončení auditu jsou pak jednotlivé záznamy hodnocení odeslány do hlavní aplikace.

Více informací zde
 

    
 

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Pro některé cookies je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout vše“. Můžete si také vybrat, které cookies nám dovolíte ukládat pomocí tlačítka „Upravit nastavení“. Samozřejmě můžete také „Odmítnout vše“, pak ale nelze zaručit, že naše stránky budou správně fungovat.

Nastavení cookies

Více informací získáte na stránce o souborech cookies. Své preference ohledně nastavení cookies vyjádříte kliknutím na přepínač (přepínač v poloze vpravo vyjadřuje souhlas).


Nezbytné cookies (vždy povoleno)
Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek a nelze bez nich realizovat požadovanou funkcionalitu (např. správné zobrazení stránky, session id, nastavení souhlasů, nastavení cookies atd.).
Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek a umožňují nám zejména provádět relevantní úpravy za účelem lepší zákaznické zkušenosti.