Řízení reklamací - Reklamace od zákazníků

Software řešení řízení zákaznických reklamací

Jedná se o užitečný software pro zajištění řízení zákaznických reklamací stylem workflow. Mimo základní evidenci příjatých a vyřizovaných reklamací zde naleznete řadů funkcí pro uchování korespondence k reklamacím, vyhodnocení ukazatelů, nástroje pro analýzu reklamací za požadované období a základní měsíční přehledy.

Hlavní části modulu Reklamace od zákazníků:

Číselníky

Jedná se o definování informací využívaných v ostatních částech programu. V této části je umožněno předdefinování seznamu výrobků, seznamu zákazníků, dodavatelů. Dále definovat katalog vad a katalog příčin reklamací.

Příjem reklamace

Jde o zaevidování nové reklamace (přijetí) a zaznamenání důležitých informací o reklamovaném výrobku. To znamená - kdo reklamuje, popis vady a reklamovaného výrobku, množství reklamovaných výrobků, data přijetí reklamace, vzorků a jiné. Poté je určen garant pro vyřízení reklamace a po odeslání informace dané osobě (garantovi) je reklamace automaticky přesunuta do sekce pro vyřízení reklamace.

Vyřízení reklamace

Proces vyřízení reklamace stylem workflow, tedy vyjádření technického stanoviska, možnost založení nápravného opatření a nebo 8D reportu, oprava, třídění, zmetkování kusů a závěrečné rozhodnutí o reklamaci. Součástí je také možnost přímého propojení dané reklamace od zákazníka s konkrétní reklamací k dodavateli (samotné řízení reklamace k dodavateli již probíhá v modulu Reklamace dodavatelům). V rámci celého procesu vyřízení reklamace je možné přikládat přílohy, řídit korespondenci k odpovědným a jiné.

Model reakční doby

V rámci modulu Reklamace od zákazníků je možné předdefinovat model reakční doby, který indikuje plnění jednotlivých kroků 8D v časovém horizontu. V rámci procesu vyřízení reklamace je pak plnění jednotlivých kroků automaticky vyhodnocováno vzhledem k modelu. Součástí je také kvalitativní Q-8D hodnocení vlastního procesu plnění 8D reportu.     

Analýza reklamací

Z nashromážděných údajů o reklamacích je umožněno detailní vyhodnocení dle počtu reklamací nebo nákladů na reklamace vztaženo k výrobkům, zákazníkům nebo výrobkovým skupinám. Jedná se o ukazatele jako počet reklamací (dle různých charakteristik), objem reklamací v Kč, vyjádření nákladů, ukazatele týkající se průměrné doby vyřízení reklamací, možnost zjištění typu vad nebo příčin, které se nejvíce podílí na reklamacích, reakční doba plnění kroků 8D a jiné. 

Měsíční zpráva

Z důvodu potřeby reportování o stavu a vývoji reklamací je k dispozici výstupní sestava informující o došlých reklamacích v daném měsíci, o uznaných reklamacích, o neuznaných reklamacích od počátku roku a o počtu ještě neuzavřených reklamací.
Pro podporu visual managementu máte k dispozici grafický měsíční report o stavu reklamací.
 

 

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Pro některé cookies je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout vše“. Můžete si také vybrat, které cookies nám dovolíte ukládat pomocí tlačítka „Upravit nastavení“. Samozřejmě můžete také „Odmítnout vše“, pak ale nelze zaručit, že naše stránky budou správně fungovat.

Nastavení cookies

Více informací získáte na stránce o souborech cookies. Své preference ohledně nastavení cookies vyjádříte kliknutím na přepínač (přepínač v poloze vpravo vyjadřuje souhlas).


Nezbytné cookies (vždy povoleno)
Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek a nelze bez nich realizovat požadovanou funkcionalitu (např. správné zobrazení stránky, session id, nastavení souhlasů, nastavení cookies atd.).
Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek a umožňují nám zejména provádět relevantní úpravy za účelem lepší zákaznické zkušenosti.