Monitoring výrobního procesu a prostojovosti strojů

Quality Management Software Q-LanYs

V dnešní době je nutné nejen neustále zlepšovat a optimalizovat jakost vyráběných výrobků, ale také klást velký důraz na zvyšování produktivity práce a snížování nákladovosti výrobních procesů. Za tímto účelem byl vyvinut "systém pro monitoring prostojovosti strojů a monitoring výrobního procesu" k identifikování slabých míst v oblasti produktivity práce a činností ovlivňujích nákladovost a produktivitu práce výrobních procesů. To znamená jste schopni odhalit slabiny v oblastech logistiky materiálu, organizace práce, technického stavu strojů a také v oblasti kvality vyráběných produktů.

Q-LanYs Pack 2020 Software pro monitoring prostojovosti strojů a výrobních procesů

 
Pro zajištění dostupnosti našeho systému i pro malé firmy jsou k dispozici variantní řešení od nejjednodušší konfigurace systému až po sofistikovaný systém úmožňijící monitorování strojů, sledování počtu cyklů, počtu vyrobených výrobků, výrobní hlášení, provádění SPC (statistickou regulaci výroby), sledování podílů plánovaných událostí jako údržby, přestavby linek a dále možnost on-line sledování kvalitativních parametrů výrobků nebo technologických parametrů.

Dle nutnosti jsme také schopni zajistit bezdátový přenos sledovaných impulsů. Dále tento produkt umožňuje sběr dat o probíhající výrobě nebo výrobku přímo z výrobního procesu a také provádět statistickou regulaci parametrů výrobků (SPC) přímo na pracovišti nebo operaci.


Dle složitosti konfigurace systému monitoringu jej můžeme rozdělit na konfiguraci:


Schéma monitorovacího systémů

Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity


Používané obrazovky a formuláře

Sledování průběhu stavu stroje

Grafické sledování stavu monitorovaných strojů (výrobních linek) na základě dat zaznamenaných modulem „Monitor“.

Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity    

Analýzy monitorovaných dat

Analýzy zaznamenaných dat pro zjišťování skutečného stavu a trendů prostojovosti a produktivity strojů dle různých hledisek (událostí, pracovišť, pracovníků, příčin prostojů atd.)

Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity  
Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity

Operátorský panel

Jde o aplikaci určenou přímo pro operátory, kteří prostřednictvím panelových PC umístěných přímo na pracovišti mohou zaznamenávat důležité informace jako:

Q-LanYs  Q-LanYs  
Q-LanYs  Q-LanYs

Nastavení konfigurace systému monitoringu

Modul „Monitor“ zajišťuje nastavení monitorovacího systému, vlastní komunikaci se zařízením indikující prostoje sledovaného stroje (linky) a zaznamenávání jejich stavu na SQL server.

Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity  Q-LanYs - Monitoring prostojovosti strojů, výrobního procesu a produktivity
 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka