Vstupní kontrola

Modul Vstupní kontrola, Modul Uvolnění výrobní linky (Uvolnění 1.kusu), Modul Výstupní kontrola, Modul Zkušebny a laboratoře

Tyto moduly jsou určeny pro monitorování a přejímky vstupního materiálu, polotovarů a finálních výrobků. Pro uvolňování dávek můžete využít AQL přejímek pro kontrolu dávek v sérii s přechodovými pravidly a LQ přejímek izolovaných dávek bez přechodových pravidel.

V rámci těchto modulů jsou zahrnuty následující funkce:

Tvorba kontrolních instrukcí

Slouží pro definici kontrolních instrukcí pro přejímku materiálu, polotovarů a hotových výrobků. V rámci kontrolních instrukcí definujete požadovaný rozměr včetně tolerancí, velikost výběru, četnost zkoušek, meze zásahu, předepsané měřidlo a další.

Plánování kontroly dodávek (dávek)

V případě definování periodických zkoušek systém automaticky kontroluje platnost provedených měření a provádí předpis zkoušek, které je nutno měřit pro daný výrobek v daném čase. Pro kontrolu dávek v sérii (AQL přejímky) můžete využít funkce stanovení velikosti výběru na velikosti kontrolované dávky a pravidel pro normální, zmírněnou nebo zpřísněnou kontrolu.

Záznam a vyhodnocení měření

Při zaznamenání měření je hodnota ihned vyhodnocena vůči tolerančním mezím. Na základě výsledku měření máte možnost tisk protokolu pro uvolnění/neuvolnění výroby nebo zkušebního protokolu.

Analýza zaznamenaných dat

Pro detailní analýzu měřených parametrů jsou k dispozici statistické nástroje umožňující analyzovat zaznamenaná data pro určité období, výrobek, skupinu výrobků nebo jiné soubory dat dle vaší definice. Požadované hodnoty je možno zobrazit pomocí X−karty.

Analýza neshodných dodávek

Pro analýzu parametrů nejvíce podílejících se na neshodných dávkách je k dispozici Paretova analýza.

Q-LanYs - Software Vstupní a Výstupní kontrola, Zkušebny   Q-LanYs - Software Vstupní a Výstupní kontrola, Zkušebny

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka