Řízení technických norem a výkresů

Řízení technických norem, předpisů a výkresů

Tento program je určen zejména k racionalizaci práce v útvarech technické normalizace, v knihovnách a technických útvarech. Nic však nebrání tomu, aby byl používán v jiných útvarech (obchodní služby, marketing), které potřebují rychlé a přesné informace o platných technických normách . Všem uživatelům slouží pro pořízení evidence technických norem tuzemských (i podnikových), ale i evropských, jiných mezinárodních a zahraničních. Umožňuje efektivní vyhledání normy či norem z oblasti, o kterou má uživatel zájem. Současně poskytne souhrnné informace o vyhledané normě a v případě potřeby si uživatel programu může k záznamu konkrétní normy uložit její plný text, libovolné obrázky, grafy, schémata, výkresy v libovolném formátu. Součástí programu jsou i základní knihovnické práce ( evidence výpůjček a stálých uživatelů ) včetně vyhledávání půjčených norem nebo trvale přidělených z různých hledisek. Program obsahuje databáze norem, které obsahují aktuální i zrušené normy. Dále tyto databáze navazují na evidenci stálých uživatelů, evidenci výpůjček a databázi osob. Všechna data jsou vzájemně propojena a je možné se mezi jednotlivými soubory dat libovolně přepínat. Je zde podpora tvorby, řízení a tisku požadavků na objednání norem.

Pro normy ČSN je k dispozici úplný seznam norem, pro který je zajištěna pravidelná aktualizace dle věstníku ČSNI. Tímto získáte dokonalý přehled o platných ČSN normách, o jejich změnách, zrušení nebo nahrazení jinými normami.

Dále zde naleznete prostředky pro řízení technických předpisů a výkresů. Mimo vlastní evidenci jsou k dispozici funkce pro řízení jejich distribuce, výpůjček a možnost vložení kompletní výkresové i jiné technické dokumentace k požadovaným záznamům, což umožňuje využít tuto aplikaci k elektronické distribuci výkresů, technických předpisů i technických norem.

Co nového v této verzi:

  

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka