Revize zařízení, strojů a budov

Software pro komplexní řízení a plánování revizí

Software Revize strojů, zařízení a budov je určen pro řízení a plánování revizních činností, záznamu zjištěných závad, návrhu nápravných opatření pro odstranění zjištěných závad a sledování jejich plnění.

Využíváním tohoto modulu dosáhnete zvýšení produktivity a efektivity ve všech činnostech souvisejících s prováděním revizí strojů, zařízení a budov.

Hlavní části modulu jsou:

Q-LanYs - Revize strojů, zařízení a budov.   Q-LanYs - Revize strojů, zařízení a budov.
Q-LanYs - Revize strojů, zařízení a budov.

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka