FMEA a Kontrolní plány

Dle harmonizovaných požadavků VDA a AIAG

Tento software je určen pro zpracování a společné řízení dokumentů FMEA a Kontrolní plány. Modul plně podporuje tvorbu FMEA dle harmonizovaných požadavků VDA a AIAG. Proces je rozdělen dle jednotlivých kroků analýzy a díky tomu je vlastní tvorba efektivnější a přehlednější. Současně však modul stále podporuje starší verzi FMEA analýzy (RPN) . Pro přehledné uspořádání dokumentů a jejich snadné vyhledání je možné definovat stromovou strukturu projektů / výrobků nebo procesů. Pro každý projekt/proces můžete vytvořit aktivní diagram procesu. Pro usnadnění tvorby FMEA a kontrolních plánů jsou k dispozici znalostní databáze a funkce pro nakopírování obsahu podobných již existujících dokumentů. U kontrolních plánů máte možnost si zvolit, zda požadujete zabezpečit vazbu mezi celkovým kontrolním plánem a dílčími kontrolními instrukcemi (např. instrukcemi pro výstupní kontrolu, vstupní kontrolu, SPC, atd.). To znamená mít možnost spravovat všechny kontrolní plány a kontrolní instrukce z jednoho místa. Samozřejmě jsou také k dispozici funkce pro zaznamenání historie změn obou dokumentů, souhrny, statistiky a další funkce. Software je také přizpůsoben a obsahuje řadu funkcí pro vytvoření vícejazyčných FMEA a kontrolních plánů.

Souhrn hlavních funkcí modulu:

Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin  Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin
Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin  Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin
Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin  Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin 
Q-LanYs - Software FMEA - analýza možných vad a příčin  

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka