Výrobkové audity

Proces výrobkový audit ověřuje nezávisle na uvolňování vyrobené produkce, zda výrobek splňuje požadavky dané technickými specifikacemi (zákazníkem), legislativou a autorizovanými / akreditovanými osobami. Jde o proces, který musí být zahrnut do celého systému řízení jakosti vyráběné produkce a musí být v souladu s ostatními kontrolními procesy, pro zajištění optimálního a produktivního sytému kontroly jakosti výrobků.

Pro zajištění procesu výrobkových auditů je zpracován modul „Výrobkové audity“ splňující výše uvedené požadavky. V rámci tohoto modulu jsou k dispozici nástroje k vytvoření kontrolních plánů výrobkových auditů, stanovení periody provádění auditů, plánování auditů, zaznamenání výsledků auditu, vyhodnocení a tisku protokolu výrobkového auditu.

Hlavní funkce modulu:

Q-LanYs - Software pro výrobkový audit jakosti  

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka