SPC systémy a stanice

SPC software a SPC stanice - Statistická regulace výroby

Software SPC slouží pro zajištění statistické regulace výrobního procesu a monitorování kvalitativních parametrů výrobků. Vstup dat je možno provádět prostřednictvím klávesnice, přímým čtením dat z měřidel připojených k SPC stanici nebo automatickým sběrem dat prostřednictvím měřízích zařízení a snímačů.

Modul SPC pro měřitelné parametry podporuje více typů rozdělení Normal, Weibull, Rayleigh, Beta, Exponencial, Fisher-F, Gamma, Chi-squared, LogNormal a Student-T. Je také k dispozici Box-Coxova transformace.

Ke statistické regulaci procesů jsou k dispozici regulační karty X−Rs (karta individuálních hodnot), X−Rst (karta individuálních hodnot - cílová), X−R, X−s, Me−R (mediánová karta) a pro atributivní znaky regulační karty c, u, p, np. Při provádění vlastního měření program zajišťuje okamžité vykreslení sledovaných charakteristik do regulační karty, přepočítání regulačních mezí a ukazatelů Cp, Cpk, Pp, Ppk včetně konfidenčních intervalů.

Pro detailnější analýzu sledovaných procesů jsou k dispozici tabulka důležitých ukazatelů procesu, tabulka naměřených hodnot, Q-Q Plot, histogram včetně vykreslení křivky hustoty pravděpodobnosti (Gaussovy křivky,...), testy shody se stanoveným typem rozdělení, test odlehlosti naměřených hodnot, grafické vyhodnocení trendu procesu a další nástroje umožňující výběr požadovaného souboru dat pro analýzu.

Pro monitorování atributivních znaků nebo zmetkovitosti procesu jsou k dispozici nástroje pro sběr a vyhodnocení atributivních parametru (sběrných karet vad). Blíže popsáno v modulu Zmetkové hlášení – Sběrné karty vad.

Souhrn hlavních prvků modulu SPC:

Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu 
Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu  Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu
Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu  Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu
Q-LanYs - Software SPC systémy a stanice, Statistická regulace procesu

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka