Řízení neshodných výrobků

Tento software je určen pro řízení neshodných výrobků a polotovarů pozastavených v průběhu výroby. Používáním tohoto programu získáte dokonalý přehled a kontrolu nad pozastavenými neshodnými výrobky uskladněnými ve vyhrazených prostorech. Pro pozastavené výrobky jsou k dispozici nástroje pro definování náhradních postupů k jejich opravě nebo náhradnímu použití. Je umožněno sledování průběhu opravy, je-li to uživatelem požadováno. K zjištění nejčastěji vyskytujících se problémů jsou k dispozici funkce pro grafické vyhodnocení Paretových analýz z pohledu výrobků, skupin výrobků a vad, které se nejvíce podílí na množství pozastavených výrobků. Pro zjišťování trendů v množství pozastavených výrobků je možné grafické zobrazení časových průběhů analyzovaných ukazatelů.

Hlavní části modulu:

Definice číselníků

Pro usnadnění pořizování dat v dalších částech programu nadefinujete číselníky jako např. Osoby, sklady, výrobky, katalog vad a další.

Sklady neshodných výrobků, příjem a výdej ze skladu

Zjištěné neshodné výrobky jsou pozastaveny a umístěny do spec. prostor (skladů) určených pro neshodné výrobky. Pozastavené výrobky jsou evidovány na jednotlivých skladech. Prostřednictvím této části programu získáváte přehled o pozastavených výrobcích na skladech NV (neshodných výrobků). Dále o stavu zpracování náhradních postupů a připravenosti výrobků k opravě

Definice náhradních postupů

V této části programu jsou k dispozici nástroje pro tvorbu a tisk náhradních postupů a jejich změn.

Sledování průběhu plnění náhradních postupů

Je-li to uživatelem požadováno, máte možnost zaznamenávat a sledovat průběh plnění náhradních postupů a tím získat dokonalý přehled o průběhu oprav neshodných výrobků.

Analýzy pozastavených výrobků

Zde jsou k dispozici funkce pro Paretovy analýzy pozastavených výrobků dle typů výronů, skupin výrobků a vad. Pro sledování trendů je možnost časových průběhů analyzovaných ukazatelů.

Q-LanYs - Řízení neshodných, pozastavených výrobků   Q-LanYs - Řízení neshodných, pozastavených výrobků   
Q-LanYs - Řízení neshodných, pozastavených výrobků

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka