Řízení reklamací - Reklamace od zákazníků

Software řešení řízení zákaznických reklamací

Jedná se o užitečný software pro zajištění řízení zákaznických reklamací stylem workflow. Mimo základní evidenci příjatých a vyřizovaných reklamací zde naleznete řadů funkcí pro uchování korespondence k reklamacím, vyhodnocení ukazatelů, nástroje pro analýzu reklamací za požadované období a základní měsíční přehledy.

Hlavní části modulu Reklamace od zákazníků:

Číselníky

Jedná se o definování informací využívaných v ostatních částech programu. V této části je umožněno předdefinování seznamu výrobků, seznamu zákazníků, dodavatelů. Dále definovat katalog vad a katalog příčin reklamací.

Příjem reklamace

Jde o zaevidování nové reklamace (přijetí) a zaznamenání důležitých informací o reklamovaném výrobku. To znamená - kdo reklamuje, popis vady a reklamovaného výrobku, množství reklamovaných výrobků, data přijetí reklamace, vzorků a jiné. Poté je určen garant pro vyřízení reklamace a po odeslání informace dané osobě (garantovi) je reklamace automaticky přesunuta do sekce pro vyřízení reklamace.

Vyřízení reklamace

Proces vyřízení reklamace stylem workflow, tedy vyjádření technického stanoviska, možnost založení nápravného opatření a nebo 8D reportu, oprava, třídění, zmetkování kusů a závěrečné rozhodnutí o reklamaci. Součástí je také možnost přímého propojení dané reklamace od zákazníka s konkrétní reklamací k dodavateli (samotné řízení reklamace k dodavateli již probíhá v modulu Reklamace dodavatelům). V rámci celého procesu vyřízení reklamace je možné přikládat přílohy, řídit korespondenci k odpovědným a jiné.

Model reakční doby

V rámci modulu Reklamace od zákazníků je možné předdefinovat model reakční doby, který indikuje plnění jednotlivých kroků 8D v časovém horizontu. V rámci procesu vyřízení reklamace je pak plnění jednotlivých kroků automaticky vyhodnocováno vzhledem k modelu. Součástí je také kvalitativní Q-8D hodnocení vlastního procesu plnění 8D reportu.     

Analýza reklamací

Z nashromážděných údajů o reklamacích je umožněno detailní vyhodnocení dle počtu reklamací nebo nákladů na reklamace vztaženo k výrobkům, zákazníkům nebo výrobkovým skupinám. Jedná se o ukazatele jako počet reklamací (dle různých charakteristik), objem reklamací v Kč, vyjádření nákladů, ukazatele týkající se průměrné doby vyřízení reklamací, možnost zjištění typu vad nebo příčin, které se nejvíce podílí na reklamacích, reakční doba plnění kroků 8D a jiné. 

Měsíční zpráva

Z důvodu potřeby reportování o stavu a vývoji reklamací je k dispozici výstupní sestava informující o došlých reklamacích v daném měsíci, o uznaných reklamacích, o neuznaných reklamacích od počátku roku a o počtu ještě neuzavřených reklamací.
Pro podporu visual managementu máte k dispozici grafický měsíční report o stavu reklamací.
 

 

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka