Řízení reklamací - Reklamace dodavatelům

Sofware řešení řízení dodavatelských reklamací

Jedná se o užitečný software pro zajištění řízení reklamovaných dodávek. Mimo základní evidenci reklamací zde naleznete řadů funkcí pro uchování korespondence k reklamacím, vyhodnocení ukazatelů, nástroje pro analýzu reklamací za požadované období a základní měsíční přehledy.

Hlavní části modulu reklamace dodavatelům:

Číselníky

Jedná se o definování informací využívaných v ostatních částech modulu. V této části je umožněno předdefinování seznamu materiálů, dodavatelů a katalogu vad.

Evidence reklamací

Jde o zaevidování reklamace a zaznamenání důležitých informací o reklamovaném materiálu, o dodavateli, o důležitých časových údajích týkající se řešení reklamace, reklamovaných vadách, množství reklamovaných výrobků, informace o nákladech spojených s reklamací atd. Součásti karty reklamace je také možnost uchování veškeré příchozí i odchozí korespondence k reklamaci (např.obrázků nebo fotek reklamovaných vad nebo přijatého 8D Reportu).

Vyhodnocení ukazatelů

Na základě údajů uvedených v kartě reklamace a číselnících je k dispozici vyhodnocení ukazatelů vývoje reklamací. Jedná se o ukazatele počet reklamací a objem reklamací v Kč.

Analýza reklamací

Z nashromážděných údajů o reklamacích je umožněno detailní vyhodnocení dle počtu reklamací nebo nákladů vztaženo k výrobkům, zákazníkům nebo výrobkovým skupinám. Dále je umožněno vyhodnocení typu vad nebo příčin, které se nejvíce podílí na reklamacích.

Měsíční zpráva

Z důvodu potřeby reportování o stavu a vývoji reklamací je k dispozici výstupní sestava informující o odeslaných reklamacích v daném měsíci, o uznaných reklamacích od počátku roku, o neuznaných reklamacích od počátku roku a o počtu otevřených reklamacích.

Q-LanYs - Software Řízení a evidence reklamací dodavatelům   Q-LanYs - Software Řízení a evidence reklamací dodavatelům

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka