Preventivní údržba

Software pro řízení údržby, plánování údržby včetně řízení skladu náhradních dílů

Software Preventivní a prediktivní údržba je účinný nástroj pro pracovníky v oblasti údržby a pracovníky odpovědné za správu náhradních dílů. V rámci tohoto modulu máte k dispozici nástroje, které vám zajistí dokonalý přehled o strojích a jejich stavu. Dále jsou k dispozici informace o spotřebě náhradních dílů, o histori oprav a preventivní údržby provedených na daném stroji. Plánování údržby lze provádět formou operativních a také ročních plánů. Vlastní pořizování záznamů z provedené údržby má vazbu na plánování oprav a řízení skladu náhradních dílů. Využíváním tohoto modulu dosáhnete zvýšení produktivity a efektivity ve všech činnostech souvisejících s preventivní údržbou. Využitím nástrojů prediktivní údržby pak máte možnost optimalizovat periody preventivní údržby a tím výrazně snížit úroveň nákladů na preventivní údržbu.

Pro pracovníky odpovědné za řízení skladu náhradních dílů jsou k dispozici nástroje zajišťující dokonalý přehled o stavu náhradních dílů (ND), nástroje pro příjem a výdej ND a nástroje související s objednáváním ND.

Pro sledování účinnosti preventivní a prediktivní údržby jsou k dispozici nástroje pro analýzu objemu a nákladovosti oprav, provedené preventivní údržby a analýzy spotřeby náhradních dílů. Samozřejmě jsou také k dispozici výkazy objemu provedených činností a nákladů dle středisek a strojů. Trendy měřených ukazatelů prediktivní údržby jsou vyhodnocovány dle časové osy nebo motohodin.

Součástí modulu je také Mobilní aplikace pro podporu řízení údržby strojů a zařízení ve Vašem podniku - více informací zde.

Základní části modulu jsou:

Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba   Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba
Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba   Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba
Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba   Q-LanYs - Software Řízení a plánování údržby, Preventivní údržba

 
 

Zaujaly Vás naše služby? Máte zájem o bližší informace
o našich produktech a službách? Neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka